fbpx

*Przez Cenę sugerowaną należy rozumieć cenę, którą Dostawca (OPUS Sp. z o.o.) sugeruje Odbiorcy (Partner handlowy) jako cenę odpowiednią dla odbiorcy końcowego. Odbiorca (Partner handlowy) nie jest zobowiązany do stosowania ceny sugerowanej.